ondernemingsrecht

de offerte gaat uit van het verrichten van de gebruikelijke werkzaamheden
Voor het geoffreerde tarief voeren wij alle gebruikelijke werkzaamheden uit in gebruikelijke situaties. Soms is het raadzaam of zelfs juridisch noodzakelijk dat meer dan de gebruikelijke werkzaamheden worden verricht. In dat geval wordt dit tijdig met u besproken. 
Die extra-werkzaamheden worden vervolgens tegen een vast tarief berekend. 
In een enkel geval blijkt de zaak zo ingewikkeld dat daarvoor geen vast tarief te geven is; in dat geval wordt het extra werk doorberekend naar een uurtarief. Uiteraard nooit zonder uw toestemming.

De gebruikelijke werkzaamheden omvatten over het algemeen: het voeren van een korte bespreking, het opmaken van een ontwerp-akte, het verzorgen van de vereiste formulieren voor en inschrijving bij de Kamer van Koophandel i.o. en na de oprichting, en (nu nog) voor het Ministerie van Justitie, het desgewenst eenmalig aanbrengen van kleine wijzigingen daarin en het tekenen van de akte(n).

Voor alle werkzaamheden geldt dat het gebruikelijk is dat de notaris eenmaal een verzoek doet aan betrokkenen om bepaalde handelingen te verrichten en/of bepaalde informatie of stukken aan te leveren, en dat aan dit verzoek tijdig en volledig wordt voldaan. Is dat niet het geval, dan kunnen de kosten die worden veroorzaakt door werkzaamheden die het gevolg zijn van dit niet tijdig of niet volledig reageren, in rekening worden gebracht aan de partij die niet aan het verzoek heeft voldaan, ongeacht of die partij daarvan zelf een verwijt kan worden gemaakt. 

Offertes zijn twee maanden geldig.

Kosten die door derden aan ons kantoor in rekening worden gebracht in verband met een zaak, worden doorberekend.

het oprichten van een b.v.

Wilt u een b.v. oprichten, dan kan dat op 2 manieren: doordat u een bedrag van 18.000 euro stort bij de bank, of doordat u de oprichting
‘betaalt’ in natura, doordat u uw bestaande onderneming inbrengt.

Uitgaande van één of twee oprichters-natuurlijke personen van een eenvoudige b.v. bedragen de kosten

  • voor een akte van oprichting in contanten: 550 euro exclusief BTW en de vaste kosten voor inschrijving bij de kamer van koophandel;
  • voor een oprichting door middel van inbreng: 750 euro voor de akte van oprichting, en 325 euro voor de akte van inbreng, exclusief BTW en de vaste kosten.

Zijn er bijvoorbeeld meer oprichters, of wordt de b.v. opgericht door een b.v., dan kan dat meerkosten met zich meebrengen.

wijzigen van de statuten van een b.v.

Als bijvoorbeeld de naam van de b.v. moet worden veranderd, of de doelomschrijving, is een akte van statutenwijziging nodig. De kosten voor die akte bedragen 525 euro, exclusief BTW en de vaste kosten die door derden worden berekend.

het overdragen van aandelen in een b.v.

Wilt u een deel van of al uw aandelen in een b.v. verkopen, dan moet dat bij een akte van aandelenoverdracht. Een eenvoudige aandelenoverdracht (maximaal 2 verkopers en maximaal 2 kopers, allen natuurlijke personen) kost 450 euro exclusief BTW en indien nodig inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
Vereist is dat het aandeelhoudersregister en de statuten aanwezig zijn. Is dat niet het geval, dan moet er eerst een vervangend aandeelhoudersregister worden gemaakt.

het oprichten van een stichting of vereniging

De kosten voor de oprichting van een eenvoudige stichting of vereniging met maximaal 3 oprichters/bestuurders, waarbij wij onze eigen modellen gebruiken, bedragen 375 euro exclusief BTW en de kosten van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Zijn er meer personen bij de oprichting betrokken, of is bijvoorbeeld een Raad van Toezicht, of betreft het een zogenaamde anbi-stichting, dan kunnen extra kosten worden berekend.