familierecht

de offerte gaat uit van het verrichten van de gebruikelijke werkzaamheden
De gebruikelijke werkzaamheden omvatten over het algemeen: het voeren van een bespreking, het opmaken van een ontwerp-akte, het desgewenst eenmalig aanbrengen van kleine wijzigingen daarin en het tekenen van de akte(n).
Offertes zijn twee maanden geldig.
Kosten die door derden aan ons kantoor in rekening worden gebracht in verband met een zaak, worden doorberekend (kosten van het Centraal Testamentenregister of de Rechtbank, leges).
Voor alle werkzaamheden geldt dat het gebruikelijk is dat de notaris éénmaal een verzoek doet aan betrokkenen om bepaalde informatie of stukken aan te leveren, en dat aan dit verzoek tijdig en volledig wordt voldaan. 

  1. gaan samenwonen
  2. trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan
  3. testament
  4. verklaring van erfrecht